یکی از دغدغه های روستای حاجی آباد جمع آوری زباله ها می باشد که باعث نگرانی مردم شده است و آلودگی های فراوانی را به بار آورده است.

که بنا به گفته های آقایان عباس فتح آبادی رئیس شورای اسلامی و سلیمان جعفرآبادی دهیار این محله اتومبیلی (نیسان کمپرسور) جهت جمع آوری زباله از طرف فرمانداری داده شده که هم اکنون در حال مزایده می باشد.

شرایط واگذاری اتومبیل:

1-جمع آوری زباله 2روز در هفته

2-پرداخت مبلغ 500000هزار تومان

که این مبلغ به حساب دهیاری روستا واریز می شود و اتومبیل در بقیه ی اوقات در اختیار شخص میباشد تا از آن استفاده ی شخصی نماید(در صورت تمایل به بخشداری مراجعه فرمایید)

منبع : روستای حاجی اباد حاج صفر |جمع آوری زباله در حاجی آباد حاج صفر
برچسب ها : زباله ,آوری ,آوری زباله ,حاجی آباد