به گزارش واحد مرکزی خبر:

بیکاری و عدم وجود سرگرمی و تفریحات سالم و مناسب در فصل تابستان سبب می شد تا نوجوانان و جوانان این روستا به سمت مواد مخدر روی آورند اما شخصی برای از بین بردن این امر دست به کار شد و با احداث کلوپی در چهار راه روستای حاجی آباد حاج صفر  تا حدودی به از بین بردن این بیماری کمک کرد.

بنا به گفته های هادی جعفرآبادی(احداث کننده کلوپ)

این شخص در دوران جوانی خود به علت وجود نداشتن تفریحات مناسب گرفتار این بیماری خانمان سوز شد ولی با تلاش و پشتکار خود در جهت مسئولیت پذیری در خانواده ، خود را از این بیماری وا رهاند و هم اکنون برای جلوگیری از رشد اعتیاد در روستای خود کلوپ تفریحی و سرگرمی مناسبی احداث نمود.

منبع : روستای حاجی اباد حاج صفر |اولین کلوپ تفریحی حاجی آباد حاج صفر(الماس رایانه جوین)
برچسب ها : کلوپ ,بیماری ,احداث ,کلوپ تفریحی ,حاجی آباد